„ФИТНЕС ПЛЕЙС“ – Правилник за вътрешния ред

Като посетители на спортен клуб „ФИТНЕС ПЛЕЙС“ Вие се съгласявате да спазвате правилника за вътрешния ред на клуба.

 

Общи положения

 • Работното време на фитнес центъра e от 08.00 до 22.00 часа, всеки ден.
 • Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията, а притежателите на карти – предварително се регистрират на рецепцията.
 • Платена сума за предоставяне на каквато и да е услуга от фитнес център „ФИТНЕС ПЛЕЙС“ не се връща.
 • Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава.
 • Деца под 12 годишна възраст не се допускат да тренират.
 • Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено. Консумацията на храни и напитки (с изключение на предлаганите на бара) не е разрешена във всички помещения на центъра.
 • Не се допускат лица, употребили алкохол и наркотични средства.
 • Клиентите са длъжни да пазят имуществото на залата. При повреда на инвентар се заплаща в размера на стойността му.
 • Клиент, който не спазва Правилника на вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото във фитнес центъра, или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.
 • За вашия личен комфорт и за комфорта на останалите клиенти ви молим да пазите чистота в залата.

 

Фитнес

 • Трениращите в центъра трябва да бъдат в спортно облекло и удобни, добре изчистени, спортни обувки.
 • Трениращите в центъра са длъжни да използват кърпи върху фитнес уредите и лежанките.
 •  Трениращите в центъра са длъжни да оставят тежестите на указаните за това места. Забранено е оставянето на каквито и да е тежести на пода.

 

Съблекални

 •  Шкафчетата са на разположение на клиентите само за времетраенето на тяхното посещение.
 • Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени в шкафчетата.
 • За гардероб, който по време на ползване бъде повреден или е оставен в неприемлив вид, ще се търси отговорност.

 

Абонаменти карти

 • Абонаментите карти са срочни.
 • Абонаментите карти са лични и не могат да бъдат предоставяни на друг.
 • Абонаментите карти трябва да бъдат предварително представени на рецепцията от клиентите преди тренировка.